تبلیغات
من منتظرم... - 1. خودسازی

من منتظرم...

خودسازی با این چهار اصول
اولین پایه خودسازی مشارطه هست که انسان وقتی صبح از خواب بیدار می شود با خدای خود عهد کند وظایفی که امروز به عهده خود هست انجام دهد.
دومین پایه که مهمترین پایه در بین این چهار ستون هست و ریشه ریشه های خودسازی هست مراقبه هست
مراقبه از نفس یعنی نگهبان نفس شدن. ممکن هست یه نفر از صبح تا شب بدون توجه تمام وظایفی که به عهده اش هست انجام می دهد  اون روز نه گناهی ازش سرزده و نه ترک واجبی. ولی بدون توجه و بدون مراقبه. این خیلی ارزش نداره. ممکنه این طبق عادت یه کارایی کرده

 زمانی مبارزه با نفس و مراقبه معنا میده که ما شبانه روز توجه به اعمال و رفتار و گفتار خود باشیم و توجه داشته باشیم که ببینیم چی کار می کنیم.به این میگند مراقبه و تهذیب نفس.


سومین پایه محاسبه هست که وقت خوابیدن باید اعمال خود رو محاسبه کنیم. که اگر کار خوب انجام دادیم شکر به جا آوریم ؛ واگر کار بدی انجام دادیم استغفار.

چهارم هم سرزنش کردن نفس هست که خودمون را سرزنش کنیم و به خودمون بگیم :
عبدالاحد تا کی دنیا پرستی
تا کی از خدا لطف و از تو معصیت